SOUTĚŽ o TI-59

24.09.2009 20:00

Bytefest 2009 - Propozice VĚDOMOSTNÍ SOUTĚŽE o kalkulátor TI-59
================================================================

Soutěže se může účastnit kterýkoli účastník akce ByteFest 2009, jestliže

a.) se akce ByteFest 2009 účastní jako host a zaplatil plné vstupné,
b.) se akce ByteFest 2009 účastní jako vystavovatel jiné značky než Texas Instruments.

Soutěže se nesmí účastnit

a.) člen týmu pořadatelů
b.) vítěz některého z minulých ročníků.

Všichni soutěžící se musejí do soutěže přihlásit před jejím začátkem a uvést své skutečné jméno a příjmení. Bez poskytnutí těchto údajů nebude účast v soutěži uznána.

Soutěžící v průběhu soutěže nesmějí využívat

a.) internet
b.) mobilní telefon
c.) programovatelný kalkulátor řady TI-58/59
d.) jakékoli publikace, dokumenty nebo vlastní poznámky
e.) služeb konzultantů z řad jiných účastníků ByteFestu.

Soutěžící, který poruší toto pravidlo, bude diskvalifikován.

Průběh soutěže:

Prvním kolem soutěže je písemný test, který obsahuje celkem 20 vědomostních otázek z oblasti teorie a praxe programovatelného kalkulátoru TI-59 a z oblasti historie výpočetní techniky.

Každá otázka má 4 možné odpovědi (a., b., c., d.), z nichž vždy jedna (a pouze jedna) je správná. Soutěžící u každé otázky označí odpověď, o které se domnívá, že je správná, zakroužkováním příslušného písmene.

Čas na vypracování celého písemného testu je 30 minut.

Za každou správnou odpověď je 1 bod. Nejvyšší dosažitelný výsledek písemného testu tedy činí 20 bodů.

Po vyhodnocení písemného testu budou soutěžící seřazeni do průběžného pořadí podle dosaženého počtu bodů.

Jestliže na některé z prvních tří pozic budou dva nebo více soutěžících se stejným počtem bodů, přistoupí se k vyřazovacímu utkání o tuto pozici.

Průběh vyřazovacího utkání:

Účastníci vyřazovacího utkání budou pozváni na pódium, kde každý dostane pouze papír a tužku. Moderátor bude předčítat finálové otázky po jedné. Účastníci po každé otázce zapíší svou odpověď na papír a na pokyn moderátora své papíry ve stejný moment ukáží (podobně jako v soutěži O poklad Anežky České).

Soutěžící, který ukáže chybnou odpověď, je vyřazen a na další otázky již neodpovídá. To neplatí, jestliže chybně odpověděli všichni dosud hrající účastníci.

Vítězem vyřazovacího utkání se stane ten, kdo zůstane jako poslední ve hře, když všichni ostatní účastníci jsou již vyřazeni.

Vítěz každého vyřazovacího utkání získá v konečném pořadí soutěže pozici, o niž se toto vyřazovací utkání hrálo. Ostatní účastníci téhož vyřazovacího utkání získají v konečném pořadí soutěže pozice následující za vítězem vyřazovacího utkání, a to podle pořadí jejich vyřazení.

Vítězové prvních tří míst v konečném pořadí soutěže získají následující ceny:

3. místo: diplom, tričko Texas Instruments, Tequila Blanco
2. místo: diplom, tričko Texas Instruments, Tequila Reposado
1. místo: diplom, tričko Texas Instruments, Tequila Añejo, plně funkční kalkulátor
TI-59

 

Zpět

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.